Open oog en oor

Maatwerk

Kwaliteit

Ervaring

Kerntaken

Architectuur

Interieur en buitenruimte

Kennismaken

Eenvoud is de eerste stap der natuur en de laatste der kunst (Philip James Bailey)

Ruimtelijkheid en daglicht zijn in het oog springende kwaliteiten van de binnenruimtes die wij ontwerpen. Op het grensvlak van architectuur en interieur zoeken wij naar de balans tussen beschutting en weidsheid. Wij verstaan de kunst om uiteenlopende wensen te vertalen in een afgewogen interieur, en maken daarbij gebruik van onze ruime kennis van materialen, kleuren en texturen.

In onze visie is de buitenruimte een verlengstuk van de binnenruimte. Tuinen zien we als buitenkamers, met het landschap als drager. Zo hebben we een bijzondere belangstelling voor de overgangen tussen binnen en buiten – architectonisch zeer interessante plekken.